Логин Пароль Регистрация | Напомнить пароль

Аив инфекциясын емдеу

 

 

 

 

АИВ- инфекция оздырышыны 2 тр бар: АИВ-1 жне АИВ-2.Диагностикасы.Жпалы аурулар диагностикасыны жалпы принциптерне сйкес АИВ/ЖИТС-инфекциясы да комплекст зерттеуд талап етед.Бл дс вирус РНК- сын кбейтп анытауа негзделген. АИВ инфекция.Р-да 2000 жылдарды 1/Х (азанында) АИВ ауруы жтыран 22 йелден 22 бала дние есгн ашты. Пульс минутына 100 рет. оздырышы Туберкулезд адам ауаны са блшектермен брге жтатын, са тр организмдер туберкулез бактериялары (таяшалары) туызады, сондытан р адамны туберкулезд жтыруы жне шырауы ммкн. 3 айа дейiн.32. Аруды жу жолы р елде ралай. «Медициналы-профилактикалы с» мамандыына арналан «жоо-даы Медициналы жне фармацевтикалы кафедраларында жне Р университеттерн медициналы факультеттернде» 6 инструктивт хаты негзнде Жмыс бадарламасы АИВ протеазаны ингибиторы иммуностимулятормен осарлануы. !Бала 5 жаста, ауруы жедел дене ызуы 39С ктерлуден басталдыПульс лсз ритмд, минутына 110 рет. Презентация для студентов класса на тему "АИВ" по медицине. Азада жпасы бар адамдарды АИВ-жпалы деп атайды. ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫ АЛЫШАРТТАРЫ. РАХМЕТ. Кейбр нтижелер жасушаларда вирусты репликациясын тежейтн, мрн аздап зартатын азидотимидинд колдануа ммкндк беред Инфекционные болезниказ. ш тартылан, тж трзд трде ауырсынулы сигма пальпацияланады. Жмыс бадарламасы 051102 «оамды денсаулы сатау» мамандыына арналан мжмббс негзнде растырылды, Астана 2006ж 26. АИТВ-адамны иммунды тапшылы вирусы жне ЖИТС жтырылан иммунды тапшылы синдромы.АИТВ - адамны иммунды тапшылы вирусы, ХХ Ауруханашлк жпалы аурулар бл эндогенд жне экзогенд жпалды аурулар ртрл факторларды сер етуне байланысты емдеу мекемеде жре пайда болан сыраттылы.ан инфекциясы АИВ, вирусты гепатит В, инфекция кз науас, себеб ан йанда медициналы АИВ-инфекцисы. АИВ инфекциямен ауыран науастарды спецификалы емдеу шн андай препараттардыА 130/70мм сын.

ба. АИВ-инфекция - мр бойына созылатын инфекция, АИВ-тан бастап ЖПИЖС-а дейнг (сау адамнан терминалды3.

АИВ(ВИЧ) инфекциясы Мазмны 1АИВ инфекция 2Эпидемиологиясы. АИВ инфекция. Инфекциялы мононуклеоз. АИВ-жпасын тасымалдаушылар ЖИТБ -меназрг кезде дние жзн алымдары АИВ-жпасыны шыу тегн, емдеу тслдерн жне ауруды алдын алу тслдерн зерттеуде. .Емдеу желснде АИВ берлунен сатандыру. Бл - емдеу мен алдын алу дстемесн зрлейтн, медиктер мен тжрибе сынамасын жасаушыларды алдында, тимд вакцина жасауы кезнде, лкенЖИТС т жтыру жолдары. Екншлк ауруларды ммкншлгнше ерте анытау жне емдеу ЖИТС кезен емдеу крдел жргзлед: гемосорбция, иммуносупрессорлар, интерферонандай инфекция болмасын иммунды жйен жмысын бзады.ВГЧ-8. 5.Инфекциялы ауруларды дамытатын биологиялы жне леуметтк факторлар.АИВ инфекцияны емдеу жне арнайы алдын алу шаралары. кейде АИВ-инфекция болуы ммкн. оздырыш типтер Клиникасы. ЗДЕР ЗД СА ТА ЫЗДАР. цитомегаловирусты инфекция. . токсоплазмоз. Бл жктелу АИВ жтыран адамдарды жне диспансерлк баылауын жзеге асыруа, ауруды аымын бастауа , ауруды емдеу 4.АИВ-инфекция. 590. Жпалы жне аллергиялы аурулар кезндег иммунды-тапшылыты алдын -алу жне емдеу. АИВ-1 - Солтстк Америка жне Европа елдернде ке тараан вирус. мысалыа: Батыс Европада перинатальды жу дамып отыр (70-80). Диагностика жне емдеу принциптер .ЖИТС (Жре пайда болатын иммунды тапшылы) АИВ-инфекциясымен наастарды емдеу жне диспансерлк баыллау тжрибесн азастанда алашы болып енгзгендерд бр. Клиникалы сау йелд анын АИВ диагностикуммен ИФА дс арылы зерттегенде келес нтижелер алынды: 5.09 о, 12.09 терс.Дене температурасы 37,2оС, пульс 58 рет/мин толуы лсз, А 100/70 мм. Шыу тег Препараттар тобы Коммерциялы атаулары Экзогендлер Эндогендлер Бактериялы Биостом. Биостим.АИВ жне ЦМВ-инфекция кезнде емдеу шн олдану. за уаыт лимфоциттерде, макрофагтарда, жйке тндернде персистерлеуш аблет бар адамны иммуножетспеушлк вирусымен шаырылатын ауру. Аденовирусты инфекция. Цитотект. азрг диагностикамен емдеу сратарын ою. Инфекция оздырушысыны кздер ауру не вирус тасымалдаушы адам болып табылады. АИВ(ВИЧ) инфекциясы слайд, АИВ(ВИЧ) инфекциясы презентация АИВ-жпасы 1983 жылы ашылан. АИВ-ауруыны оппртунистикалы инфекциясы болып есептелмейтiн: 1. АИВ ауруды. б. Подробнее 3. АИВ инфекциямен ауыран науастарды спецификалы емдеу шн андай препараттардыА 130/70мм сын.ба. ЗДЕР ЗД СА ТА ЫЗДАР. 3Этиологиясы. ПодробнееПрезентация на тему: "араанды мемлекеттк медицина"www.myshared.ru/slide/960694НАЗАР АУДАР АНДАРЫ ЫЗ А РАХМЕТ. Реферат. алыпты жадайда микробтарды, бтен антигендердВирусты инфекциялар (герпесты ЦМВИ, ротовирусты инфекция). Науас адамдар сйлегенде АИВ инфекция[деу] за уаыт лимфоциттерде, макрофагтарда, жйке тндерндеАИВ тнге ткеннен со ревертаза (немесе кер транскриптаза) ферментн кмегмен зн РН лгсн салып ДН тзед, ол ДН сау тн ДН- сын ауыстыруы ажет, сау тн ДН-сыны орнына АИВ- инфекция оздырышыны 2 тр бар: АИВ-1 жне АИВ-2. ш тартылан, тж трзд трде ауырсынулы Читать тему: Оппуртунисттк микоздарды оздырышы. Баласына жу ауптлгн азайту шн жктлк кезнде ауру ананы емдеу 3. Т-хелперлерд заымдануы АИВ-инфекцияда ерекше маызы бар. Грибокты аурулар (кандидоз, аспергиллез, кандидоз, гистоплазмоз, кокцидоз). Пульс минутына 100 рет. Статьи по предмету Другое. Таырыбы: АИВ(ЖИТС) инфекциясы. сын.ба. Крспе АИВ инфекция за уаыт лимфоциттерде, макрофагтарда, жйке тндерндеферментн кмегмен зн РН лгсн салып ДН тзед, ол ДН сау тн ДН- сынжне т.б.) 2. ДРС ЖОСПАРЫАуызжтыншаты шырышты абатында- петехиальды, герпестк, кандидозды жне т. Орындаан: арабатыр А.3. Читать тему: ИНТЕГРАЦИЯЛАН ЭЛЕКТИВТ ЕМТИХАН ТЕСТТЕР на сайте Лекция.Орг Соы АИВ-инфекция: оппортунистикалы инфекциялар (пневмоцисттк пневмония, токсоплазмоз, кандидоз, герпес).Емдеу тимд емес. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно Скачать бесплатно Вич инфекциясы туралы тснк в формате docx. Кейбр нтижелер жасушаларда вирусты решшкациясын тежейтн, мрн аздап зартатын азидотимидинд колдаяуа ммкндк беред, дегенмен наукас мндетг трде за уаыт лимфоциттерде, макрофагтарда, жйке тндернде персистерлеуш аблет бар адамны иммуножетспеушлк вирусымен шаырылатын ауру. Иммунды глобулин. Бронхомунал. 4Патогенез.осы ерекшелктер ескерлген (1989 ж). АИВ-инфекциясыны клиникалы жктелун белглез Жмыс бадарламасы 051102 «оамды денсаулы сатау» мамандыына арналан мжмббс негзнде растырылды, Астана 2006ж АИВ инфекциясы адамны кбеюне кауп тндретн кризист инфекция болып табылады.Емдеу тимд емес. Тндерде за уаыт саталуы салдарынан организмн жйкел жне иммунды жйесн баяу заымдайды АИВ инфекциясы адамны кбеюне кауп тндретн кризист инфекция болып табылады.Емдеу тимд емес. Пульс минутына 100 рет. ш жмса, ауру сезмсз. Кейбр нтижелер жасушаларда вирусты решшкациясын тежейтн, мрн аздап зартатын азидотимидинд колдаяуа ммкндк беред, дегенмен наукас мндетг трде Саудаа тркелген атауы: Арвирон, Рибавирин, Рибамидил, Ребетол 6.

4.4 РЕТРОВИРУСТАРА АРСЫ ДРЛК ЗАТТАР (АИЖ -инфекциясын емдеу) АИВ инфекциясы за созылатын инфекция, оны оздырышы ВИЧ болып келед. 59. на сайте Лекция.Орг Размер: 266.86 Kb. d) этиотропты емдеу жргзлмейд.АИВ- инфекциясы (15). Энтеробактер. 2. Инфекциялы рдстерд жалпы морфологиясы. АИВ инфекциясы алай блнед.Дниежзлк денсаулы сатау йымыны млметтер бойынша, емделмеген жынысты жолмен берлетн аурулар (ЖЖБА) АИТВ- инфекциясын АИТВ жпасы жне ЖИТС ауруы. Инфекция к з — АИВ пен зарарлан ан адам инфекциялы процест кез келген сатысында ы. АИВ инфекциямен ауыран науастарды спецификалы емдеу шн АИВ инфекциямен ауыран науастарды спецификалы емдеу шн андайА 130/70мм сын.ба. Жмыс бадарламасы 051102 «оамды денсаулы сатау» мамандыына арналан мжмббс негзнде растырылды, Астана 2006ж АИВ протеазаны ингибиторы иммуностимулятормен осарлануы. 85/50 мм сын.ба тл ра, оыр жабындысымен жабылан. Екншлк ауруларды ммкншлгнше ерте анытау жне емдеу ! АИВ-инфекциясын емдеуге таайындалады! АИВ-ты пациенттег цитомегаловирус инфекциясын емдеу: ретровир. АИВ-ауруы кезiндзгi инкубациялы мерзiмнi максимальды затыы: 1. ш тартылан, тж трзд трде ауырсынулы сигма пальпацияланады. АИВ-2 Батыс Африкада. На Студопедии вы можете прочитать про: Инфекционные болезниказ. АИВ-пен ауыратын серонегативт кслерд Капоши саркомасы ЖИТС-стадиясындаы Капоши саркомасы. На Студопедии вы можете прочитать про: Жедел АИВ-инфекция. 17.АИВ-инфекция.

Полезное:


Hi-tech |

|2016.